Placering

Placering av postlåda, brevinkast och tidningsklämma


Placering av postlåda
Postlådan placeras i tomtgräns eller i lådsamling.
Avståndet från mark till lådans inkast ska vara ca 100 cm.
Enligt Post och telestyrelsens rekommendationer.


Placering av brevinkast
Brevinkastets lägsta höjd får vara ca 60 cm över golvet.
Inkastets högsta höjd får vara ca 125 cm över golvet.
Ett brevinkast ska vara minst 23 cm i bredd och 3 cm i höjd och får inte kräva mer än 8 Newton* att öppna.
Enligt Arbetsmiljöverket och Svensk Standard ( SS-EN 13724 ).

*1 newton motsvarar ungefär tyngden av ett mindre äpple.


Placering av tidningsklämma
Tidningsklämma placeras sidan om lägenhetsdörr mellan 90 och 110 cm över golvet.
Branschens rekommendation.För att kunna använda webbtjänsterna krävs det att
du har aktiverat cookies och javascript i din webbläsare.