Märkning

Vi delar ut mer än tidningar.
Vi distribuerar även reklam, gratistidningar, samhällsinformation, post och paket.
Som certifierad postoperatör följer vi PTS regelverk.


God morGon!
Tips! Märk alltid postlådan på framsidan. Annars döljs informationen när vintern kommer.

För boende i villa/radhus
Märk din postlåda med tydlig adressmärkning på framsidan av lådan.
Det är ett krav för distribution av adresserade försändelser.


För boende i lägenhet
Om fastigheten har fastighetsboxar levererar vi adresserade försändelser där, annars i brevinkastet.
Det är viktigt att samtliga efternamn på de som bor på postadressen finns med på fastighetsboxen eller brevinkastet.
Det är ett krav för distribution av adresserade försändelser.


Vill du inte ha adresserad reklam?
Anmäl dig till NIX adresserats spärregister.

Vill du inte ha oadresserad reklam?
Sätt upp ”Nej till reklam” på framsidan av din postlåda eller intill ditt brevinkast.
Fastighetsboxar ska märkas inuti fastighetsboxen.


Vill du inte ha gratistidning?
Sätt upp ”Nej tack till gratistidning” på framsidan av din postlåda eller intill ditt brevinkast.
Fastighetsboxar ska märkas inuti fastighetsboxen.

Samhällsinformation kan du inte avsäga dig ifrån,
den omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.


Hjälp
Har du andra frågor eller behöver mer information - kontakta ditt distributionsbolag


För att kunna använda webbtjänsterna krävs det att
du har aktiverat cookies och javascript i din webbläsare.