Välkommen till vår service för utebliven tidning eller information om distributionsstatus


Om du vill reklamera din tidning eller få distributionsstatus,
fyll i antingen telefonnummer eller abonnemangs-/prenumerationsnummer
och klicka på knappen Skicka:

Tänk på att:
Din postlåda behöver vara uppmärkt med korrekt adress för att vi skall kunna leverera rätt produkt i rätt låda.
Det behövs även rätt namn på brevinkast och fastighetsbox i flerfamiljsfastigheter.

Telefonnummer (inkl riktnummer) :

ex. 040999123, 0428881234
eller
Abonnemangs-/prenumerationsnummer (max. 10 siffror):

ex. 999125929
 

För att kunna använda Tidningsbärarnas webbtjänster krävs det att du har aktiverat cookies och javascript i din webbläsare.