Välkommen till vår service för utebliven tidning eller information om distributionsstatus


Om du vill reklamera din tidning eller få distributionsstatus,
fyll i antingen telefonnummer eller abonnemangs-/prenumerationsnummer
och klicka på knappen Skicka:


Telefonnummer (inkl riktnummer):
ex. 040999123, 0428881234


eller
Abonnemangs-/prenumerationsnummer (max. 10 siffror):
ex. 999125929


 


Tänk på att:
Din postlåda behöver vara uppmärkt med korrekt adress för att vi skall kunna leverera rätt produkt i rätt låda.
Det behövs även rätt namn på brevinkast och fastighetsbox i flerfamiljsfastigheter.
Vill du veta mer om märkning, fastighetsboxar mm - klicka här!
Vill du veta mer om lådplacering mm - klicka här!

För att kunna använda webbtjänsterna krävs det att du har aktiverat cookies och javascript i din webbläsare.

Länk till Tidningsbärarna